1) pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, objednávkou).

2) tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) a jsou k dispozici také externí firmě, která pro firmu Hana Tylová vede účetní agendu

3) u pravidelných zákazníků jsou tato data uložena v emailové poště, v CMR systému a v adresním systému dopravce, u firmy GLS - na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.


4) osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále nezpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).

5) osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávájí klienti k výrobě u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

6) na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů - přistupují k nim pouze oprávněné osoby, které jsou v tomto ohledu instruovány a jejich přístup je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru. Referent pro ochranu osobních dat ve firmě je: Hana Tylová, info@japosbrno.cz, tel.: 543 241 045

24. května 2018